menusearch
bonyad-mahya.ir

پیام مدیر عامل بنیاد نیکوکاری مهیا

(4)
(0)
پیام مدیر عامل

بنیاد نیکوکاری مهیا

مدیر عامل موسسه مهیا

سخن مدیر عامل

نیکوکاران محترم بنیاد نیکوکاری مهیا

با سلام و تحیت ، منت خدای را که توفیق خدمت بی منت به بندگانش را نصیب ما کرد و عنایت فرمود تا از آنچه در توان داریم چیزی برای ادای این عبادت بزرگ فرو نگذاریم و این توفیقی است که شکر و سپاس آن از دست و زبان هیچ کس بر نمی آید .

بی شک شوق پرواز و میل به شکوفایی گوهر گرانبهایی است که اگر در وجود تک تک شما خیرین عزیز نبود ، رسیدن به مقصود و جایگاهی که مهیا برای خود متصور شده است غیر ممکن می گردید .

با عنایت به اینکه مشارکت در کار خیر در سنت ها ، آداب قومی و اعتقادات دینی و مذهبی ما ریشه دارد ، موسسه خیریه حافظان آرامش مهیا ( بنیاد نیکوکاری مهیا ) به عنوان یک سازمان خودجوش خدمات داوطلبانه خود را بر اساس تعالیم الهی و رعایت کرامت انسانی و با انگیزه عشق و خدمت به انسانها ارائه نموده ، و اشاعه فرهنگ زیبای نیکوکاری را در سرلوحه کار خود قرار داده و خود را تجلیگاه ایفای نقش مشارکت نیکوکاران عضو در مهیا و تلاش عاشقانه هیئت امنای بنیاد می داند . 

ما تلاش می کنیم با ایجاد زیر ساخت هایی منطبق بر اصول نوین خدمت رسانی ، امروز در بهبود و ضعیت زندگی و بالا بردن سطح معیشت خانواده های ایتام و نیازمندان پیشتاز باشیم و فردا با مشارکت عامه مردم با توانمند نمودن خانواده های تحت پوشش و حفظ سرمایه انسانی گامی در جهت سازندگی ایران عزیزمان برداریم .

آرزومندیم با توکل به پرورگار و حمایت همه نیکوکاران ، با توسعه مهیا و تبدیل شدن به یک شبکه ارزش آفرین ، خدمتگذاری شایسته و اثر بخش در جامعه برای انسانها و انسانیت باشیم 

با سپاس فراوان 

مدیر عامل بنیاد نیکوکاری مهیا

محمد حجازی